پری بیابانی

  • 457

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / ترویج وآموزش کشاورزی
6
تعداد فعالیت های دانشی
7
تعداد بازدید پروفایل
11
تعداد دانلود ها
17
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
2
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)