رقیه رحیمی

  • 64.5

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / قائم‌شهر
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / زراعت واصلاح نباتات
1
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
1
تعداد دانلود ها
5
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)