مریم سلطانیها

  • 82.5

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مدیریت کشاورزی
1
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
5
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

کسب مقام اول و دوم مسابقات بانوان شاغل سوادکوه شمالی

مشاهده موارد بیشتر

کسب مقام اول و دوم مسابقات بانوان شاغل سوادکوه شمالی

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)