شهرام یوسفی

  • 40

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / گلوگاه
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / زراعت واصلاح نباتات
0
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
6
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
2
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)