سیده شهربانو فرحمندکناری

  • 31

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / فریدون‌کنار
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / مهندسی کشاورزی - آبیاری
0
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
14
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)