استفاده از پهباد در صنعت کشاورزی

492/00 1400/04/09 یافته های علمی 66 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

نام نشریه / همایش :

سایت منابع و پژوهشهای علمی و مقالات اینترنت- پژوهش خبری

چکیده ترویجی :

پهبادهای کشاورزی وسایل پرنده بدون سرنشینی هستند که همانند یک روبات قادر هستند با هزینه پایین و در هر زمان، اطلاعات محصولات را جمع آوری یا در امور سمپاشی و کاشت بکار گرفته شوند. و میتوان آنها را توسط کاربر و هم با برنامه ریزی از قبل هدایت و کنترل نمود.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها