استانداردها و ایمنی مواد غذایی

504/00 1400/05/09 یافته های علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

نام نشریه / همایش :

سایت منابع و پژوهشهای علمی و مقالات اینترنت

چکیده ترویجی :

تهیه یک غذای ایمن با کیفیت مطلوب، برای بقای بشر و کیفیت زندگی او ضروری است. ماده غذایی نباید به واسطه وجود آلاینده های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی، سلامت مصرف کننده را با خطر مواجه کند.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها