30 چالش کسب و کار در تابستان 99

93//99 1399/04/20 یافته های علمی 84 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 11

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

مدیریت اداری

نام نشریه / همایش :

دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

چکیده ترویجی :

پس از گذشت چند ماه، بحران کرونا هنوز مهمترین ابر چالش دنیا محسوب می شود. پیشگیری از کرونا نیازمند کاهش ارتباطات انسانی بوده که در نهایت منجر به کاهش برخی فعالیت های اقتصادی در جهان شده است. در مراحل اولیه بحران کرونا، جامعه به کاهش فشارهای روانی و آرامش نیاز داشت و دورکاری و فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش زنجیره بیماری مورد توجه قرار گرفت. بعد از رعایت پروتکل های بهداشتی به تدریج ارتباطات در جامعه افزایش یافته است و ارتباطات انسانی با رعایت موازین بهداشتی بیشتر شده است. شایان ذکر است کرونا تنها چالش کسب و کار در سال جاری نبوده و در ابتدای تابستان تغییر پرشتاب نرخ ارز جامعه را تحت تاثیر قرار داده است

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها