پیشگیری از خسارت مگس میوه برای حمله به نارنگی پیش رس

128/99 1399/05/13 پیشنهاد 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

با توجه به اینکه بسیاری ازمیزبانهای مگس میوه درباغات استان در اختلاط بانارنگی پیش رس کاشته شده است برای پیشگیری از افزایش جمعیت آفت وخسارت به این میزبان ها بویژه گلابی ،سیب ، انجیر وخرمالو و درماههای آینده برروی نارنگی پیش رس که شرایط میزبانی خوبی برای آفت دارد رعایت نکات فنی وبهداشتی الزامی می باشد.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

با توجه به اینکه بسیاری ازمیزبانهای مگس میوه درباغات استان در اختلاط بانارنگی پیش رس کاشته شده است برای پیشگیری از افزایش جمعیت آفت وخسارت به این میزبان ها بویژه گلابی ،سیب ، انجیر وخرمالو و درماههای آینده برروی نارنگی پیش رس که شرایط میزبانی خوبی برای آفت دارد رعایت نکات فنی وبهداشتی الزامی می باشد.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها