معرفی رقم جدید برنج آنام

131/99 1399/05/25 پیشنهاد 95 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

برنج رقم آنام، جدید، پرمحصول و پاکوتاه در راستای اصلاح ارقام جدید و مشابه ارقام محلی ایرانی، رقم جدید برنج آنام طی یک فرآیند زمانی ۱۵ ساله اصلاح و در سال ۱۳۹۷ معرفی شد. رقم جدید با متوسط عملکرد دانه ی ۵.۵ تن در هکتار، وزن صد دانه ۲.۵ گرم، تعداد دانه ی پر ۱۳۷ عدد، ارتفاع بوته ۱۰۰ سانتی متر و میزان آمیلوز ۲۰ درصد، ضمن برتری نسبت به والدین خود جزء ارقام برنج زودرس (۱۰۲ روز) و پاکوتاه محسوب شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می باشد. جوانه زنی بذور لاین مذکور در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت بالایی برخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی به خوبی استقرار می یابد و به این ترتیب از رشد و توسعه ی علف های هرز جلوگیری می کند.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

برنج رقم آنام، جدید، پرمحصول و پاکوتاه در راستای اصلاح ارقام جدید و مشابه ارقام محلی ایرانی، رقم جدید برنج آنام طی یک فرآیند زمانی ۱۵ ساله اصلاح و در سال ۱۳۹۷ معرفی شد. رقم جدید با متوسط عملکرد دانه ی ۵.۵ تن در هکتار، وزن صد دانه ۲.۵ گرم، تعداد دانه ی پر ۱۳۷ عدد، ارتفاع بوته ۱۰۰ سانتی متر و میزان آمیلوز ۲۰ درصد، ضمن برتری نسبت به والدین خود جزء ارقام برنج زودرس (۱۰۲ روز) و پاکوتاه محسوب شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می باشد. جوانه زنی بذور لاین مذکور در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت بالایی برخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی به خوبی استقرار می یابد و به این ترتیب از رشد و توسعه ی علف های هرز جلوگیری می کند.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها