تفریخ تخم نوغان

197/99 1399/09/20 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

زنبور عسل

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

فرایند تبدیل تخم نوغان به لارو.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

فرایند تبدیل تخم نوغان به لارو.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها