تکثیر مصنوعی کلنی زنبور عسل

250/99 1399/10/18 رسانه ای 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

زمینه :

زنبور عسل

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

تکثیر مصنوعی کلنی زنبور عسل

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها