پرورش توأم اردک و ماهی در شالیزار برای تولید محصول سالم برنج (پخش شده در سیمای مرکز مازندران)

359/99 1399/12/12 پیشنهاد 73 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

غلات

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@. در این فیلم روش بکارگیری و پرورش توأم اردک و ماهی برای تولید محصول سالم تشریح شد.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@. در این فیلم روش بکارگیری و پرورش توأم اردک و ماهی برای تولید محصول سالم تشریح شد.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها