سبک و سنگین کردن و ضد عفونی بذر برنج

351/99 1399/12/11 رسانه ای 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

زمینه :

غلات

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها