قسمت چهار از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج

380/99 1399/12/14 رسانه ای 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

زمینه :

غلات

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها