مدیریت مبارزه به موقع علیه کرم ساقه خواربرنج

404/99 1399/12/25 پیشنهاد 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 8

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

خسارت این آفت به گیاه برنج را به صورت حمله به ساقه برنج توصیف نمود. علایم خسارت به دو شکل قابل مشاهده است؛ اگر بوته جوان برنج توسط آفت مورد حمله قرار گیرد، برگ میانی(جوانه مرکزی) زرد و کم کم خشک می گردد. این شکل خسارت، که dead heart نامگذاری شده است. معمولا در نسل اول آفت در مرحله رویشی برنج دیده می شود. در این صورت، واکنش گیاه به شکل تولید ساقه های جانبی بروز می کند تا خسارت وارده ترمیم گردد. اما در صورت مصادف بودن حمله با ظهور خوشه ها و گل دهی بوته ها که به خسارت نسل دوم آفت مربوط می گردد، عدم جبران خسارت وارده توسط گیاه و عدم تشکیل دانه در خوشه و سفید شدن خوشه ها رخ می نماید، که اصطلاحا به white head معروف است. در این صورت یا دانه اصلا" تشکیل نمی شود و یا اینکه خوشه های برنج سفید رنگ، لاغر، سبک و بسیار شکننده می مانند و در موقع خرمن کوبی، برنج ها خرد می شوند و از نظر قیمت و بازار پسندی، محصول بسیار تنزل پیدا می کند.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

خسارت این آفت به گیاه برنج را به صورت حمله به ساقه برنج توصیف نمود. علایم خسارت به دو شکل قابل مشاهده است؛ اگر بوته جوان برنج توسط آفت مورد حمله قرار گیرد، برگ میانی(جوانه مرکزی) زرد و کم کم خشک می گردد. این شکل خسارت، که dead heart نامگذاری شده است. معمولا در نسل اول آفت در مرحله رویشی برنج دیده می شود. در این صورت، واکنش گیاه به شکل تولید ساقه های جانبی بروز می کند تا خسارت وارده ترمیم گردد. اما در صورت مصادف بودن حمله با ظهور خوشه ها و گل دهی بوته ها که به خسارت نسل دوم آفت مربوط می گردد، عدم جبران خسارت وارده توسط گیاه و عدم تشکیل دانه در خوشه و سفید شدن خوشه ها رخ می نماید، که اصطلاحا به white head معروف است. در این صورت یا دانه اصلا" تشکیل نمی شود و یا اینکه خوشه های برنج سفید رنگ، لاغر، سبک و بسیار شکننده می مانند و در موقع خرمن کوبی، برنج ها خرد می شوند و از نظر قیمت و بازار پسندی، محصول بسیار تنزل پیدا می کند.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها