حفظ بستر تولید و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ، اصلاح قانون ارث و بهره برداری اراضی بصورت شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید

406/99 1399/12/25 پیشنهاد 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

غلات

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، تامین غذا هم افزایش یافته می یابد. با توجه به قانون ارث روز به روز زمین های کشاورزی خردتر شده و از چرخه تولید اقتصادی خارج می گردد.پدیده زمین خواری هم مزیت بر علت شده است. همچنین روند کند رسیدگی تغییر کاربریها و برخورد قانونی با متخلفین امر در مراجع ذی صلاح سبب این امر هم شده است. عدم برخورد با متخلفین تغییر کاربری مثل شوراهای اسلامی، دهیاران و مشاور املاک از طریق مراجع قانونی هم باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

اگر قانون ارث اصلاح گردد و شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید شکل بگیرند. تقریبا از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری بعمل می آید و بستر تولید حفظ خواهد شد.

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

- فرهنگ سازی از طریق رسانه های ملی و برگزاری جلسات متعدد با کشاورزان در زمینه حفظ بستر تولید و عضو شدن در شرکتهای فوق الذکر - اصلاح قانون ارث از طریق مجلس شورای اسلامی - تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید از طریق وزارت جهاد کشاورزی - اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی - تصویب قوانین بازدارنده تغییر کاربریها از طریق مراجع ذی صلاح - دادن اعتبارات بلاعوض و تسهیلات کم بهره و بلند مدت به شرکتهای مذکور

چکیده ترویجی :

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، تامین غذا هم افزایش یافته می یابد. با توجه به قانون ارث روز به روز زمین های کشاورزی خردتر شده و از چرخه تولید اقتصادی خارج می گردد.پدیده زمین خواری هم مزیت بر علت شده است. همچنین روند کند رسیدگی تغییر کاربریها و برخورد قانونی با متخلفین امر در مراجع ذی صلاح سبب این امر هم شده است. عدم برخورد با متخلفین تغییر کاربری مثل شوراهای اسلامی، دهیاران و مشاور املاک از طریق مراجع قانونی هم باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است.

همرسانی

دیدگاه ها