کرم ساقه خوار برنج

463/00 1400/02/22 پیشنهاد 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

غلات

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

با توجه به اینکه آفت ساقه خوار برنج جزو مهمترین آفات برنج محسوب میشود و نحوه مبارزه با آن، باید بصورت تلفیقی از روشهای مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیک و شیمیایی باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود، این فیلم تهیه شد تا نحوه و بهترین زمان مبارزه و چگونگی روشهای آن به کشاورزان محترم آموزش داده شود. همچنین نسلهای این آفت و چرخه زندگی آن در این کلیپ آموزش داده شد تا تاثیرگذارترین روش مبارزه در سیکل زندگی آفت به نمایش گذاشته شود

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

با توجه به اینکه آفت ساقه خوار برنج جزو مهمترین آفات برنج محسوب میشود و نحوه مبارزه با آن، باید بصورت تلفیقی از روشهای مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیک و شیمیایی باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود، این فیلم تهیه شد تا نحوه و بهترین زمان مبارزه و چگونگی روشهای آن به کشاورزان محترم آموزش داده شود. همچنین نسلهای این آفت و چرخه زندگی آن در این کلیپ آموزش داده شد تا تاثیرگذارترین روش مبارزه در سیکل زندگی آفت به نمایش گذاشته شود

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها