روش طعمه پاشی علیه مگس میوه

470/00 1400/03/05 پیشنهاد 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

بمنظور آشنایی باغداران از روشهای کنترل این آفت کلیپ آموزشی ذیل تهیه و در کانالهای مجازی پخش گردید.

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

بمنظور آشنایی باغداران از روشهای کنترل این آفت کلیپ آموزشی ذیل تهیه و در کانالهای مجازی پخش گردید.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها