حذف سود بانکی و بانک ها از سیستم تولید کشور

493/00 1400/04/10 پیشنهاد 59 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

متاسفانه بانک ها تمام واحدهای تولیدی را دچار بحران و یا تعطیلی کشانده اند. تسهیلات به کشاورزان با سود 18 درصدی (6 درصد صندوق توسعه ملی و ... همه دروغ است در عمل همان 18 تا 40 درصد می شود)

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

اعطای تسهیلات با تنفس یکسال تا 3 ساله بدون بهره بانکی توسط صندوق ضمانت استان ها نه بانک ها. همه ی بانک ها بنگاه اقتصادی شده اند و از هر کسی که دوست داشته باشند حمایت می کنند.

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

اختیار به استانها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها جهت مدیریت منابع با همکاری صندوق ضمانت استانها و نمایندگی شهرستانها به دارندگان مجوز تاسیس و یا بهره برداری از جهاد کشاورزی و نه نظام مهندسی کشاورزی. نظام مهندسی و نظام دامپزشکی خودشان موانع تولید شده اند. باید دوباره برگردیم به دوران اول انقلاب.

چکیده ترویجی :

متاسفانه بانک ها تمام واحدهای تولیدی را دچار بحران و یا تعطیلی کشانده اند. تسهیلات به کشاورزان با سود 18 درصدی (6 درصد صندوق توسعه ملی و ... همه دروغ است در عمل همان 18 تا 40 درصد می شود)

همرسانی

دیدگاه ها