کاشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری

502/00 1400/05/09 پیشنهاد 53 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

حوزه دانش :

توسعه کشاورزی پایدار

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

در خصوص کشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری مازندران موارد زیر توصیه می گردد

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

چکیده ترویجی :

در خصوص کشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری مازندران موارد زیر توصیه می گردد

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها