"مطالعه تغییرات فصلی دما بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در برگ های برخی از ژنوتیپ های مرکبات در شمال ایران"

295/99 1399/12/05 پایان نامه 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

زمینه :

مرکبات

مقطع تحصیلی :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

گیلان

سال ارائه :

1390

چکیده :

مطالعه تغییرات فصلی دما بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در برگ های برخی از ژنوتیپ های مرکبات در شمال ایران

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها

  • نعمت اله صداقت
  • 1399/12/14

پیشنهاد میگردد پروژه مذکور در چند منقطه از مناطق شمالی و طی چند سال انجام شود تا با اطمینان بیشتری قابل توصیه باشد.