سید مجتبی سعادت طبسی زاده

  • 86

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
خراسان رضوی / مشهد
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد
1
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
6
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)