هادی ایزدی امیری

  • 19

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ستاد سازمان
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / ترویج وآموزش کشاورزی
1
تعداد فعالیت های دانشی
0
تعداد بازدید پروفایل
8
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)