فرهاد ناجی

  • 81

سامانه مدیریت دانش

سامانه دانش کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / فناوری اطلاعات
1
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
4
تعداد دانلود ها
1
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)