رقیه رحمانی فیروزی

  • 640.4

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / علوم دامی
10
تعداد فعالیت های دانشی
26
تعداد بازدید پروفایل
33
تعداد دانلود ها
10
فعالیت ها در انجمن ها
3
تعداد سوال ها
2
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

کسب عنوان پوستر برتر علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

مشاهده موارد بیشتر

کسب عنوان پوستر برتر علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

دریافت تقدیرنامه از رئیس توسعه نوغانداری کشور در راستای تحقق اهداف توسعه نوغانداری سال 97

دریافت تقدیرنامه از رئیس توسعه نوغانداری کشور در راستای تحقق اهداف توسعه نوغانداری سال 98

تقدیرنامه جهت اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی با محوریت توسعه دام و طیور

تقدیرنامه جهت آموزش در زمینه دام و طیور به مددجویان کمیته امداد

مروج مسئول پهنه نمونه در سال جهش تولید

مروج مسئول پهنه نمونه در سال جهش تولید 2

گواهینامه مربی گری کارافرینی

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (10)

اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجههای خونی و شکمبهای بزهای سیستانی

تیر 1399

این پژوهش به منظور بررسی اثرات دو سطح انرژی و پروتئین خام پائین و بالا (به ترتیب مقادیر NRC (2007) ...

مشاهده جزییات