نعمت اله صداقت

  • 1864.8

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / زراعت
25
تعداد فعالیت های دانشی
31
تعداد بازدید پروفایل
27
تعداد دانلود ها
32
فعالیت ها در انجمن ها
7
تعداد سوال ها
23
تعداد پاسخ ها
3
کامنت گذاری در دانش ها
4
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (25)

حفظ بستر تولید و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ، اصلاح قانون ارث و بهره برداری اراضی بصورت شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید

اسفند 1399

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، تامین غذا هم افزایش یافته می یابد. با توجه به قانون ارث روز به روز ز ...

مشاهده جزییات

اثر محلول پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگ یهای زراعی و خسارت بیماری برنج رقم طارم هاشمی (Chilo suppressalis Walker) بلاست و کرم ساقهخوار نواری

دی 1399

چکیده بهمنظور بررسی اثر تیمار محلولپاشی عناصر سیلیس ( 5 در هزار)، پتاسیم ( 2 در هزار) و روی ( 2 در ...

مشاهده جزییات