زهرا اقوامی

  • 82

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / تولیدات دامی
1
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
3
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)