پری بیابانی

  • 392

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / ترویج وآموزش کشاورزی
5
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)