مجید رضائی مایانی

  • 79

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / بهشهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / آبیاری
1
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
5
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)