مقایسه بیان ژن لاکتوفرین و TLR4 در سلول های سوماتیک شیر گاو هلشتاین، بومی گیلان و آمیخته های حاصل از آن ها

177/99 1399/09/10 مقالات علمی 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

علوم دامی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

تحقیقات تولیدات دامی

چکیده ترویجی :

هدف تحقیق حاضر مقایسه بیان ژن­های لاکتوفرین و TLR4 در سلول­های سوماتیک شیر گاو و بررسی تفاوت­های ژنتیکی و آمیخته­گری بر بیان ژن­های سیستم ایمنی و همچنین اثرات ورم پستان بر بیان ژن­های مذکور است. RNA کل از سلول­های سوماتیک شیر تازه 3 گاو سالم هلشتاین، 3 گاو بومی گیلان و 3 گاو از آمیخته­های نسلF1 حاصل از آنها در مرکز اصلاح نژاد گاو بومی گیلان و 3 گاو هلشتاین دارای علائم خفیف ورم پستان بالینی استخراج شد. پس از ساخت cDNA، بیان ژن‌ها با استفاده از Real-time PCR نسبت به ژن مرجع GAPDH اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد درحالی­که متوسط بیان هر دو ژن در آمیخته‌ها به­طور معنی­داری بالاتر از والدین بود (05/0P>)، انحراف استاندارد بیان ژن لاکتوفرین در جمعیت آمیخته­ها نیز بالا بود. بیان ژن TLR4 در گاوهای هلشتاین با علائم ورم پستان نسبت به هلشتاین بدون ورم پستان به­طور معنی­داری بیشتر بود (05/0P>)، اما تفاوت معنی­داری در بیان ژن لاکتوفرین بین گاوهای هلشتاین سالم و هلشتاین با ورم پستان مشاهده نشد (05/0P>). این مطالعه ضمن نشان دادن عدم تفاوت معنی­دار بیان هر دو ژن مورد بررسی در گاوهای هلشتاین و بومی، اثر آمیخته­گری را بر بیان ژن­های مرتبط با مقاومت ژنتیکی به خوبی نشان داد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها