بهبود مدیریت نیتروژن با استفاده از کلروفیل‌متر در مزارع برنج

243/99 1399/10/14 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی پژوهشی

نام نشریه :

مجله علوم زراعی ایران

چکیده ترویجی :

نیتروژن در بین عناصر غذایی بیشترین تأثیر را بر عملکرد برنج دارد و مدیریت صحیح آن در شالیزار‌ها یکی از ضرورتهای زراعت برنج می‌باشد، زیرا در سیستم کشت غرقابی برنج، به علت تصعید آمونیاک، د‌نیتریفیکاسیون، آبشویی، تثبیت و غیر متحرک شدن آمونیوم و خروج آن توسط رواناب، میزان تلفات نیتروژن بالا می‌باشد. در کشاورزی نوین، مصرف مقدار مناسب کود نیتروژن برای تأمین نیاز کودی گیاه وجلوگیری از تلفات آن اجتناب ناپذیر است. نتایج حاصل از برخی آزمایشات نشان داده است که مصرف بیش از مقدار توصیه شده نیتروژن، منجر به افزایش خسارات ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها، تأخیر در رسیدگی محصول و ورس بوته، به خصوص در ارقام حساس می‌شود که این خسارات در نهایت باعث کاهش عملکرد دانه می‌شوند(فتحی، 1378). بنابراین آگاهی از وضعیت نیتروژن گیاه و زمان مناسب مصرف آن می‌تواند بهبود مـدیریت نیتــروژن و افــزایش عملکــرد را در زراعــت بــرنج باعث شود (Balasubramanian et al, 2000). تقسیط کود نیتروژن در تمام شرایط منجر به دسترسی به نیتروژن مطابق با نیاز‌مندی گیاه ‌نمی‌گردد، زیرا تغییرات تقاضای گیاه کاملاً وابسته به مرحله رشدی آن و میزان ذخیره نیتروژن در خاک می‌باشد. علی‌رغم اینکه تحقیقات زیادی درباره تقسیط، جا‌گذاری، فرمولاسیون (گرانوله کردن اوره)، پوشش‌دار کردن و آزادسازی محدود اوره با افزودن موادی از قبیل اوره‌آز، بازدارنده‌های دنیتریفیکاسیون و سولفوره کردن اوره به منظور همزمان نمودن مصرف کود نیتروژن مطابق با تقاضای گیاه انجام شده است(Peng et al, 1996)، اما همچنان ‌کارآیی مصرف نیتروژن در شالیزار‌ها پایین و تلفات آن بالا می‌باشد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها