مطالعه وضعیت انبار های معمولی مرکبات با هدف بهینه سازی

252/99 1399/10/20 مقالات علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی ترویجی

نام نشریه :

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری - رامسر

چکیده ترویجی :

چکیده انبارهای معمولی به عنوان فضای اصلی نگهداری میوه ی مرکبات در شمال ایران کاربرد دارند. شناسایی وضعیت موجود آنها جهت ارایه راهکار برای بهینه سازی و حفظ کیفیت ظاهری و داخلی میوه اهمیت زیادی دارد. بدین منظور 60 انبار معمولی در سطح استان با محوریت شهرستان های رامسر سلمانشهر و قائمشهر انتخاب شدند. با مراجعه حضوری به انبارهای مربوطه و اخذ اطلاعات از مالک انبار، فرم پرسشنامه از قبل طراحی شده، تکمیل شد. نتایج نشان داد نوع جاده مراسلاتی 95 درصد انبار ها از نوع آسفالته بود و فقط 3/3 درصد آنها جاده خاکی داشتند. بیشترین فراوانی را انبار های با مساحت 100 و 120 متر مربع (هریک 10 درصد) داشتند. به میزان 3/88 درصد انبارها با استفاده از بلوک ساخته شده بودند. 3/78 درصد انبارها و 7/96 درصد دیوار ها مجهز به مصالح عایق بندی نبودند. تعداد انبار های فاقد رطوبت سنج 7/96 درصد و فاقد دماسنج 85 درصد بود. فقط 25 درصد انبار ها دارای فن بودند که 20 درصد آن از نوع پره ای بود. ضد عفونی میوه توسط 92 درصد انباردارها انجام شد که عمدتاً با ایمازالیل (3/18 درصد) و اکسی کلرور مس (7/11 درصد) بود. تعداد 16 انبار (7/26 درصد) دارای 10 درصد ضایعات بودند. 7/11 درصد انبارها به میزان 5 و 15 درصد ضایعات داشتند. میزان ضایعات 20 تا 40 درصد نیز در دامنه 3/8 تا 10 درصد وجود داشت. میوه های داخل انبار عمدتاً (7/41 درصد) به خارج از استان مازندران ارسال می شوند. 3/33 درصد انبارها دارای هزینه 300 هزار تومان و در مراحل بعدی 3/18 درصد با هزینه 500 هزاز تومان و 7/16 درصد با هزینه 150 هزار تومان برای نگهداری هر تن میوه بودند. 3/38 درصد ذخیره سازان اطلاعات فنی در زمینه نگهداری میوه را به صورت تجربی در رتبه بعدی استفاده از مراکز خدمات کشاورزی به میزان 7/26 درصد کسب نمودند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها