شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان اسفیورد شوراب

272/99 1399/11/17 مقالات علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی ترویجی

نام نشریه :

نشریه کشاورزی و دامپروری برزگر

چکیده ترویجی :

با رشد روزافزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع بشری، امروزه شاهد تغییرات چشمگیری در کاربری اراضی کشاورزی بوده ایم. بررسیها نشان میدهند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور سالیانه بخش عمده ای از اراضی را از چرخه تولید خارج می نماید. زمین و خاک بعنوان بستر رویش گیاهان و منبع تولید غذا، موهبتی است الهی که به رسم امانت در اختیار نوع بشر قرار گرفته تا با بهره برداری بهینه و حفاظت مستمر از آن، زمینه بهره مندی نسلهای آینده را از این نعمت الهی فراهم نمایند. لذا اهتمام قاطبه مردم به امر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بعنوان یک وظیفه شرعی و ملی محسوب که همگان می بایست بدان توجه نمایید. زمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش، امنیت، رفاه، و کیفیت زندگی انسان نقش بسزایی دارد. موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن در عرصة اجتماعی، همواره، منشأ کشمکشها و مشکلات اجتماعی و حقوقی و تعارضاتی میان منابع عمومی و حقوقی و نحوة بهره برداری از آن بوده است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها