پرورش ماهی در شالیزارها و مبارزه بیولوژیک با آفات مزارع برنج

366/99 1399/12/13 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش علمی آشنایی با فرصت های کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم

چکیده ترویجی :

از آنجا که سموم و کودهای شیمیایی اثرات سویی بر طبیعت و موجودات زنده میگذارند استفاده نکردن از آنها علاوه بر حفاظت از محیط زیست و پایداری آن، با اجرای پرورش همزمان برنج و ماهی، باعث تولید برنج ارگانیک و سالم می شود. رهاسازی ماهی در شالیزار، علاوه بر مصرف نکردن کودهای شیمیایی که به گونه ای مبارزه بیولوژیک با برخی آفات از جمله کرم ساقه خوار برنج و کنترل علفهای هرز است، می تواند به طور میانگین حدود 300 کیلوگرم در هر هکتار برنح تولیدی را افزایش دهد. ماهیان رها شده در شالیزار، از لاروکرم ساقه خوار برنج و همچنین جلبکهای رقابت کننده ی غذایی با برنج تغذیه میکنند. بچه ماهیان که یک ماه پس از نشاء برنج وارد شالیزارها می شوند در اثرجستجوی غذا در کف شالیزار، باعث تجزیه بهتر مواد و رشد بیشتر برنج شده و با تغذیه از علفهای هرز مزارع، موجب کنترل این علفها و مانع از اجرای مرحله وجین در شالیزارها می شوند. کشاورز با اجرای این طرح علاوه بر تامین سرانه ماهی مصرفی خود و خانواده اش و کسب درآمد از این طریق، با افزایش برداشت محصول کیفی هم می تواند به رونق اقتصادی خود کمک کند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها