کاربرد نانوتکنولوژی درکشاورزی دقیق، سیستم ها و نهاده های هوشمند

368/99 1399/12/13 مقالات علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش علمی آشنایی با فرصت های کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم

چکیده ترویجی :

استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای افزایش امنیت غذایی به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می باشد. نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند نوین، توانایی ایجاد انقلاب وتحولات عظیم را در سیستم تامین مواد غذایی وکشاورزی درگستره جهانی دارد. نانوتکنولوژی قادر است که ابزارهای جدیدی را برای استفاده در بیولوژی مولکولی و سلولی و همچنین تولید مواد جدیدی برای شناسایی عوامل بیماریزا معرفی نماید. بنابراین چندین دیدگاه مختلف در نانوتکنولوژی وجود دارد که می تواند در علوم کشاورزی و صنایع غذایی، کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال امنیت زیستی تولیدات کشاورزی و موادغذایی، سیستمهای آزادکننده دارو برعلیه بیماریهای شایع، حفظ سلامتی و حمایت از محیط زیست از جمله کاربردهای این علم می باشد. در کشورهای درحال توسعه تلاش می‌شود تا فرآورده‌هایی مقاوم در برابر آفات و خشکسالی پرورش داده شود تا برداشت محصول به بالاترین میزان خود برسد. صنایع غذایی در کشورهای ‌توسعه یافته در راستای ارائه مواد خوراکی تازه‌تر و سالم‌ترحرکت می‌کند. بر اساس نتایج این تحقیق، اثرات فناوری نانوتکنولوژی در زمینه امنیت غذایی و توسعه ی کشاورزی پایدار و ارگانیک، مثبت ارزیابی می شود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها