بررسی روش های غنی سازی محصولات کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی

441/00 1400/01/17 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

کود وبهبود تغذیه گیاهی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

دومین سمینار ملی امنیت غذایی

چکیده ترویجی :

اجرای سیستم های کشاورزی فشرده به خصوص در دوره 50 ساله اخیر سبب گردیده که خاک از لحاظ مواد آلی و معدنی فقیر گشته و در نتیجه جذب بسیاری از مواد مغذی از طریق گیاهان کاهش یابد. عناصر ریزمغذی به عناصری گفته می شود که در مقایسه با عناصر پرمصرف نظیر ازت، فسفر و پتاسیم به مقدار کمتری مورد نیاز گیاه است، البته این عناصر جایگاه مهمی در رشد و نمو گیاه با تاثیر بر فعالیتهای آنزیمی ، تمایز سلولی، تشکیل گل و میوه و بهبود کیفیت محصول دارند. کمبود عناصر ریزمغذی در محصولات غذایی مصرفی در اکثر نقاط دنیا وجود دارد، این کمبودها در تولیدات کشاورزی ایران نیز به دلیل حاکمیت شرایط آهکی خاک اغلب نقاط و مصرف بی رویه کودهای فسفاته که جذب این عناصر را مشکل می سازد، فرسایش ، آبشویی، عدم مصرف کافی کودهای حاوی این عناصر، عدم رعایت تناوب زراعی و برداشت روزافزون از ذخایر موجود در خاک با کشت متراکم و عدم غنی سازی محصولات به طرز مشهودتری مشاهده می گردد. برای حل این مشکل راه های مختلفی نظیر تنوع در رژیم غذایی، مصرف مصنوعی آن، آموزش تغذیه ای صحیح و غنی سازی تولیدات گیاهی وجود دارد. غنی سازی محصولات کشاورزی به معنی افزایش مقدار عناصر ریزمغذی و مفید در تولیدات کشاورزی برای بهبود کیفیت آنها می باشد، که از طریق روشهای مختلفی انجام می گیرد، یکی از مهمترین و اقتصادی ترین روشهای غنی سازی مصرف کودهای حاوی عناصر ریزمغذی در هنگام کاشت و داشت محصول می باشد که این خود شیوه های متفاوتی دارد. به طور کلی این عناصر سبب افزایش عملکرد در واحد سطح ، بهبود کیفیت محصولات، افزایش مقاومت گیاه به آفات و امراض ، افزایش طول عمر درختان میوه، افزایش فعالیت های زیستی در خاک، کاهش آلاینده هایی نظیر نیترات و کادمیوم در محصولات کشاورزی، کاهش مصرف کود پرمصرف فسفاته و افزایش مواد مغذی محصول تولیدی و مقاومت بذور به انواع تنشهای محیطی می گردد که بسیاری از خواص این محصولات غنی شده عامل انتقال به مصرف کنندگان بعدی مانند انسان و دام می باشد. غنی سازی محصولات غذایی سبب افزایش کیفیت غذا می گردد و مصرف کمتر این تولیدات هم می تواند نیاز به عناصر ضروری بدن را تامین کند بطوری که امنیت غذایی جامعه نیز با بکارگیری این محصولات ارتقاء می یابد. در این مقاله سعی گردیده تا ضمن معرفی اثرات عناصر ریزمغذی در گیاه ، انسان و دام مهمترین روش های مصرف آنها با تکیه بر پژوهش های انجام شده جهت غنی سازی گیاهان و محصولات مختلف بررسی شده و اثرات تولیدات غنی شده در تامین امنیت غذایی جامعه بررسی شود

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها