بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل

499/00 1400/05/03 مقالات علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

تغذیه و جیره نویسی دام سبک

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

همایش ملی دام و طیور شمال کشور-اردیبهشت 92-ساری

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی، تعداد 28 راس بره نر با سن حدود 6تا7ماه و با متوسط وزن 8/0 ± 20کیلو گرم،در یک طرح کاملا تصادفی شامل 4 تیمار که در آنها سطوح مختلف صفر،25 ، 50 و 75 درصد تفاله چغندر قند جایگزین جو شده بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه ، وزن نهایی ،خوراک مصرفی و وزن دستگاه گوارش پر، معنی دار بوده . بین میانگین ضریب تبدیل غذایی ، وزن لاشه گرم ، وزن چربی داخلی ، وزن کبد ، وزن پوست ، وزن کله و پاچه، وزن شش و قلب و کلیه اختلاف معنی داری دیده نشد. نتایج نشان داد از بین تیمار های آزمایشی با شرایط مذکور تیمار سوم با 75 درصد جایگزینی بدلیل ضریب تبدیل کمتر و رشد بهتر ترجیح داده می شود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها