بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات کنجد با کنجاله تخم پنبه بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی

500/00 1400/05/03 مقالات علمی 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

تغذیه و جیره نویسی دام سبک

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

پنجمین کنگره علوم دامی ایران-شهریور 91-اصفهان

چکیده ترویجی :

به منظور بررسی اثرات جایگزینی استفاده از سطوح مختلف ضایعات کنجد بر عملکرد بره های پرواری (زل مازندران) آزمایشی با سطوح مختلف از ضایعات کنجد شامل صفر، 5 ، 10 و 15 درصد جایگزین کنجاله تخم پنبه در جیره غذائی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی انجام شد و اثر 4 جیره غذایی مورد بررسی قرار گرفت.دام ها در جایگاه های گروهی نگهداری شدند و پس از اعمال یک دوره عادت دهی به جیره های آزمایشی به مدت دوهفته، آزمایش اصلی برای 75 روز ادامه یافت. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ضایعات کنجد بر افزایش وزن در کل دوره آزمایش اثر معنی داری داشته است (05/0>P).طوری که بالاترین افزایش وزن به بره های تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 15%ضایعات کنجد تعلق داشت.اثر سطوح مختلف ضایعات کنجد بر میزان ماده خشک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی معنی دار بود(05/0>P). به طور کلی به نظر می رسد بهتر باشد در تنظیم جیره های غذایی از سطح 15% ضایعات کنجد استفاده گردد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها