بررسی صفات علوفه ای تریتیکاله و نخود علوفه¬ای تحت تاثیر منابع کودی و نسبت¬های کشت مخلوط

658/00 1400/12/08 مقالات علمی 68 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

محصولات علوفه ای

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

چکیده ترویجی :

استفاده از کود بیوچار به همراه نسبت کشت مخلوط 75 درصد تریتیکاله و 25 درصد نخود علوفه ای بیشترین وزن تر علوفه (70 تن در هکتار) را تولید نمود. اگرچه کود بیوچار سبب تغیرات در میزان وزن برگ و ساقه نخود علوفه ای نگردید ولی ترکیب سطوح تیماری آن با نسبت های مختلف کشت مخلوط سبب افزایش معنی دار وزن برگ و ساقه تریتیکاله شد. علاوه بر این، صفت ارتفاع تریتیکاله و نخود علوفه ای نیز تحت تاثیر کود بیوچار قرار گرفته و در ترکیب با نسبت های مختلف کشت مخلوط، افزایش و اختلاف معنی داری مشاهده شد. بر این اساس، ترکیب تیماری کود بیوچار به همراه نسبت کشت مخلوط 75 درصد تریتیکاله و 25 درصد نخود علوفه ای، مناسب ترین ترکیب تیماری برای افزایش تولید علوفه بود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

واجد ارزش علمی و کاربردی