دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران

682/00 1400/12/14 مقالات علمی 83 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

غلات

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی ترویجی

نام نشریه :

دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران

چکیده ترویجی :

مزایای کشت دوم 1 افزایش ضریب کشت در اراضی باتلاقی : آبگیر بودن اراضی باتلاقی، مانع کشت سایر محصولات زراعی در حوضه آبریز هراز شده و درنتیجه برای استفاده بیشتر از زمین، به کشت مجدد برنج روی آوردند. 2 تامین بخشی از نیاز برنج: باتوجه به کمبود آب در سایر استانهای غیر شمالی و ممنوعیت یا محدویت کشت برنج، کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران، بخشی از تولید برنج کشور را تامین میکند. 3 افزایش درآمد کشاورز : با توجه به قیمت برنج کشت مجدد، بخشی از درآمد کشاورز با کشت مجدد برنج تامین میشود. 4 معطر بودن و ری آمدن بیشتر برنج استحصالی از کشت مجدد در مقایسه با کشت اصلی: مزید علت روی آوردن شالیکاران حوضه آبریز هراز به کاشت دوم برنج در اراضی باتلاقی شد. معایب 1 نکاشت : عدم نشاکاری زمین اصلی برای احداث زود هنگام خزانه تابستانه، اگر سطحی معادل 251 متر مربع برای هکتار نکاشت داشته باشیم در سطح کل کشت مجدد استان مازندران، معادل 2111 هکتار بایر خواهد ماند. 2 مصرف بیش از حد معمول سموم شیمیایی برای کنترل آفات بهویژه کرم ساقه خوار: متأسفانه در شرایط استان مازندران حدود 4 تا 6 مرتبه سمپاشی بر علیه آفات و بیماریهای مهم برنج در کشت مجدد برنج رایج است، که بهمراتب بیشتر از کشت نخست است. بهعبارت دیگر، باتوجه به فراهم بودن گیاه میزبان )غذا(، گیاهخوار )ساقهخوار(، تداخل و افزایش نسل سطح زیان اقتصادی بالا است یعنی کشاورز باید از ابتدای کشت روشهای کنترل را اعمال کند. در غیر اینصورت خسارت از همان ابتدا بحرانی است. 3 کمبود آب آبیاری در مردادماه، بهخاطر عدم بارش و افزایش تبخیر و تعرق از سطح مزرعه. 4 عدم مصرف متعادل کودهای شیمایی : عدم شناخت کشاورزان از زمین خودشان باعث مصرف بیرویه کودهای شیمیایی بهویژه اوره میشود. 5 خراب شدن زمینهای بالادست حوضه آبریز هراز : چون در اراضی غیرباتلاقی میشود سایر محصولات زراعی نظیر، سبزی و صیفی، گیاهان زراعی خانواده بقولات و کلزا کشت کرد ولی کشت مجدد در این اراضی شالیزاری، باعث باتلاقی شدن زمین میشود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

واجد کیفیت علمی و کاربردی