مدیریت آبیاری باغهای میوه خزان کننده در زمان کمبود آب

692/01 1401/01/11 مقالات علمی 57 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

میوه های هسته دار

محل انتشار مقاله :

نشریه علمی ترویجی

نام نشریه :

ماهنامه مروج مازندران

چکیده ترویجی :

اطلاع از واکنش درختان میوه نسبت به کم آبی و تنش رطوبتی در مواقع خشکسالی بسیار مهم است و هر باغدار باید تصمیم بگیرد که چگونه در مصرف آب صرفه جویی نماید که تنش وارده به درختان میوه در مرحله ای از رشد و نمو صورت گیرد که کمترین صدمه را بر روی کمیت و کیفیت محصول و عملکرد سال بعد داشته باشد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها