کارتابل من

بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 10, مورد 1 تا 25 از 235 مورد.
1 552/00 1400/10/14 تولید محصول سالم رسانه ای
2 551/00 1400/10/12 استانداردهای مرکبات رسانه ای
3 544/00 1400/10/02 کشاورزی عمودی رسانه ای
4 537/00 1400/08/19 لزوم کاهش گازهای گل خانه ای و جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهانی | فرهاد ناجی مقالات علمی
5 536/00 1400/07/11 چالش های پیش رو در احداث باغ در اراضی شیبدار پیشنهاد
6 531/00 1400/06/25 پیوند پاییزه(پیوند خواب) در مرکبات رسانه ای
7 530/00 1400/06/25 پیشگیری و کاهش خسارت آفات(لیسک¬ها و حلزون ها) در باغات رسانه ای
8 518/00 1400/05/18 پیشرفته های و چالشهای نوظهور ایمنی غذایی یافته های علمی
9 512/00 1400/05/13 آثار خسارت کنه بر روی بوته های کنجد- آمل- تیرماه 1400 تجربه
10 510/00 1400/05/09 بیماری انگلی توکسوپلاسموز و راههای انتقال آن رسانه ای
11 509/00 1400/05/09 مضرات سوزاندن کاه و کلش رسانه ای
12 504/00 1400/05/09 استانداردها و ایمنی مواد غذایی یافته های علمی
13 502/00 1400/05/09 کاشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری رسانه ای
14 500/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات کنجد با کنجاله تخم پنبه بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی مقالات علمی
15 499/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل مقالات علمی
16 497/00 1400/04/17 اجرای آمایش سرزمین و فناوریهای نوین در کشاورزی پیشنهاد
17 496/00 1400/04/15 اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی مقالات علمی
18 495/00 1400/04/15 اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر عملکرد اردک پکین مقالات علمی
19 494/00 1400/04/15 اثر جیره های حاوی سیلاژ باگاس نیشکر بر عملکرد گوساله های پرواری بومی مازندران مقالات علمی
20 493/00 1400/04/10 حذف سود بانکی و بانک ها از سیستم تولید کشور پیشنهاد
21 492/00 1400/04/09 استفاده از پهباد در صنعت کشاورزی یافته های علمی
22 491/00 1400/04/07 بیمه محصولات کشاورزی رسانه ای
23 490/00 1400/04/06 بررسی تاثیر هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید پایان نامه
24 489/00 1400/04/05 نانوتکنولوژی در کشاورزی یافته های علمی
25 488/00 1400/04/05 Molecular Study of Benzimidazole Resistance in Teladorsagia circumcincta Isolated from Sheep in North of Iran مقالات علمی