کارتابل من

بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
123
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 3, مورد 1 تا 25 از 54 مورد.
1 510/00 1400/05/09 بیماری انگلی توکسوپلاسموز و راههای انتقال آن رسانه ای
2 509/00 1400/05/09 مضرات سوزاندن کاه و کلش رسانه ای
3 502/00 1400/05/09 کاشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری رسانه ای
4 491/00 1400/04/07 بیمه محصولات کشاورزی رسانه ای
5 470/00 1400/03/05 روش طعمه پاشی علیه مگس میوه رسانه ای
6 468/00 1400/03/02 روشهای ردیابی مگس میوه مدیترانه در باغات رسانه ای
7 463/00 1400/02/22 کرم ساقه خوار برنج رسانه ای
8 442/00 1400/01/19 کارگاه آموزشی کاربرد پهباد کشاورزی در مبارزه با بیماری قارچی گندم در سطح13هکتار رسانه ای
9 437/00 1400/01/14 آموزش تفریخ تخم نوغان رسانه ای
10 413/00 1400/01/02 معرفی پیوند اصله ای درختان رسانه ای
11 411/99 1399/12/27 نحوه انتخاب نهال سیاه ریشه رسانه ای
12 410/99 1399/12/27 معیارهای انتخاب نهال مرکبات رسانه ای
13 408/99 1399/12/26 اصول صحیح برداشت میوه مرکبات رسانه ای
14 407/99 1399/12/26 تولید محصول سالم سبزی و صیفی رسانه ای
15 404/99 1399/12/25 مدیریت مبارزه به موقع علیه کرم ساقه خواربرنج رسانه ای
16 403/99 1399/12/25 آزمون خاک رسانه ای
17 402/99 1399/12/25 عدم سوزاندن کاه و کلش بعد از برداشت برنج رسانه ای
18 401/99 1399/12/24 آموزش مجازی در خصوص تهیه و کاربرد ترکیب بردو و خمیر بردو رسانه ای
19 381/99 1399/12/14 قسمت پنجم از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج رسانه ای
20 380/99 1399/12/14 قسمت چهار از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج رسانه ای
21 376/99 1399/12/14 آشنایی با علف هرز کلزا رسانه ای
22 375/99 1399/12/14 توصیه فنی بذر گندم رسانه ای
23 374/99 1399/12/14 آشنایی با آفات کلزا رسانه ای
24 361/99 1399/12/12 دوره مهارتی کاربرد پهپاد در کشاورزی در مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد رسانه ای
25 359/99 1399/12/12 پرورش توأم اردک و ماهی در شالیزار برای تولید محصول سالم برنج (پخش شده در سیمای مرکز مازندران) رسانه ای