کارتابل من

بانک دانش

...
...
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 9, مورد 1 تا 25 از 210 مورد.
1 475/00 1400/03/13 بررسی روابط همبستگی بین عملکرد دانه و برخی صفات مؤثر وابسته بر آن در لاینهای امیدبخشبرنج با استفاده از تجزیه علّیت مقالات علمی
2 474/00 1400/03/13 بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج مقالات علمی
3 473/00 1400/03/11 بررسی (مختصر)عوامل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت تحول در نظام اداری ایده
4 471/00 1400/03/05 دلایل ریزش گل و میوه و راهکار کاهش آن یافته های علمی
5 469/00 1400/03/03 گل محمدی یافته های علمی
6 467/00 1400/03/02 شناخت ارقام برنج در گیلان ومازندران یافته های علمی
7 466/00 1400/02/26 تعیین نیازمندی به کود ازته با استفاده از کلروفیل‌متر در مراحل مختلف رشد برنج رقم خزر مقالات علمی
8 465/00 1400/02/25 عناصر غذایی در خیار گلخانه ای یافته های علمی
9 464/00 1400/02/22 بیماری خشکیدگی سرشاخه‌ های مرکبات و روش‌های مدیریت آن یافته های علمی
10 463/00 1400/02/22 کرم ساقه خوار برنج رسانه ای
11 462/00 1400/02/21 بیان فضای کسب و کار در بخش کشاورزی یافته های علمی
12 460/00 1400/02/17 Effect of media culture and plant growth regulators on propagation and rooting of a semi-dwarfing cherry rootstock مقالات علمی
13 457/00 1400/02/16 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ کاشتهای مختلف مقالات علمی
14 456/00 1400/02/16 اثرفتوپریود و رقابت بین گونه ای بر عملکرد و اجزای عملکردگلرنگ رقم محلی اصفهان مقالات علمی
15 454/00 1400/02/11 توصیه های آموزشی- ترویجی پساسیل در بخش کشاورزی یافته های علمی
16 453/00 1400/02/11 گیاه روغنی کاملینا یافته های علمی
17 452/00 1400/02/10 راهنمای جامع اصول سرمایش در گلخانه ها یافته های علمی
18 451/00 1400/01/30 اهمیت امنیت غذایی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن مقالات علمی
19 448/00 1400/01/23 BIOLOGICAL CONTROL OF RICE BROWN SPOT WITH NATIVE ISOLATES OF THREE TRICHODERMA مقالات علمی
20 442/00 1400/01/19 کارگاه آموزشی کاربرد پهباد کشاورزی در مبارزه با بیماری قارچی گندم در سطح13هکتار رسانه ای
21 441/00 1400/01/17 بررسی روش های غنی سازی محصولات کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی مقالات علمی
22 440/00 1400/01/17 اثرات مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست و به خطر انداختن امنیت غذایی در آینده مقالات علمی
23 439/00 1400/01/17 جایگاه شهرستان سوادکوه در تولید محصولات و غذای سالم با نگاهی به ظرفیت ها، چالش ها و پیشنهادات علمی و عملی مقالات علمی
24 438/00 1400/01/15 آفات و بیماریهای مهم سبزی وصیفی یافته های علمی
25 437/00 1400/01/14 آموزش تفریخ تخم نوغان رسانه ای