کارتابل من

بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
  • حوزه امور اراضی
  • حوزه منابع طبیعی ومحیط زیست
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 4, مورد 1 تا 25 از 85 مورد.
1 776/01 1401/03/31 گردشگری کشاورزی ، آری یا نه مقالات علمی
2 775/01 1401/03/31 مقدمه ای بر گردشگری کشاورزی مقالات علمی
3 722/01 1401/02/17 مقایسه برخی مواد جلبکننده و حشرهکش ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitate (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae) با استفاده از تله مکفیل مقالات علمی
4 692/01 1401/01/11 مدیریت آبیاری باغهای میوه خزان کننده در زمان کمبود آب مقالات علمی
5 691/01 1401/01/11 پرورش قارچ دگمه ای مقالات علمی
6 683/00 1400/12/17 تأثیر روغنهای معدنی، صابون حشره کش پالیزین و کلرپیریفوس روی سپردار شمشاد Unaspis euonymi Comstock (Hem.:Diaspididae) در شرایط صحرایی مقالات علمی
7 682/00 1400/12/14 دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران مقالات علمی
8 668/00 1400/12/11 اثرات کشندگی و زیرکشندگی روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی کفشدوزک‌ شکارگرCryptolaemus montrouzieri(Col.: Coccinellidae) مقالات علمی
9 666/00 1400/12/11 واکنش تابعی کفشدوزک Pallas axyridis Harmonia روی شته توری Tinocallis Kirkaldy kahawaluokalani در شرایط آزمایشگاه مقالات علمی
10 665/00 1400/12/11 اثر روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی فراسنجه‌های جدول زیستی کفشدوزک‌ شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae) مقالات علمی
11 664/00 1400/12/11 کارایی لوماکیدین 5 جی® و فریکول® در تلفیق با تله‌های جلب‌کننده علیه لیسکLinnaeus Deroceras agreste در گلخانه و مزرعه کاهو مقالات علمی
12 663/00 1400/12/11 حشره‌کش گیاهی پالیزین جایگزین مناسبی در کنترل شته گل رز Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae) در مقایسه با حشره‌کش شیمیایی ایمیداکلوپرید مقالات علمی
13 656/00 1400/12/08 بررسی نسبت برابری زمین و عملکرد علوفه در نسبت های کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه¬ای مقالات علمی
14 655/00 1400/12/08 بررسی عملکرد برخی گیاهان علوفه¬ای در اراضی شالیزار استان مازندران مقالات علمی
15 652/00 1400/12/08 استفاده از تنوع زیستی به عنوان راهکار تولید علوفه در اراضی شالیزاری مقالات علمی
16 650/00 1400/12/08 پاسخ گیاه کاملینا (Camelina sativa L.) به تاریخ های کاشت مختلف در استان مازندران مقالات علمی
17 649/00 1400/12/08 بررسی امکان کاشت کاملینا زراعی (Camelina sativa L.) و مقایسه عملکرد آن با گیاهان روغنی رایج در استان مازندران مقالات علمی
18 642/00 1400/11/27 آشنایی با انواع پوشش های گلخانه مقالات علمی
19 537/00 1400/08/19 لزوم کاهش گازهای گل خانه ای و جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهانی | فرهاد ناجی مقالات علمی
20 532/00 1400/06/25 مطالعه برخی متابولیت‌های گیاه دارویی استویا مقالات علمی
21 529/00 1400/06/23 مطالعه ترکیبات شیمیایی حاصل از عصاره و اسانس گیاه دارویی استویا در شرایط کشت بافت مقالات علمی
22 526/00 1400/06/23 Biochemical and morphological response of Carrizo citrange and Volkameriana rootstocks to putrescine and water stress مقالات علمی
23 514/00 1400/05/16 اثر نمک ها و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه رویشی گیلاس (SL-64) مقالات علمی
24 499/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل مقالات علمی
25 496/00 1400/04/15 اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی مقالات علمی