اجرای پروژه PRA در روستای هریکنده، شهرستان بابل

363/99 1399/12/13 تجربه 72 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 8

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات تجربه

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

تاریخ تجربه :

1390/04/15 - 1390/09/30

مکان کسب تجربه :

روستای هریکنده، شهرستان بابل

چکیده ترویجی :

روستای هریکنده، شهرستان بابل

رخداد / بیان مسئله :

ایجاد اعتماد در کشاورزان جامعه هدف، برگزاری جلسات توجیهی و آشنایی با هدف اجرای پروژه، همکاری و تعامل با بزرگان و ریش سفیدان برای اثر بخشی بیشتر، برگزاری جلسات با عناوین روستاگردشی، ترسیم نقشه روستا، مشارکت در اجرای ماتریس ها، ترسیم درخت دانش، بحث و تبادل نظر گروهی و بازدیدهای میدانی و .... و در نهایت رساندن نقطه نظرات بهره برداران با لحاظ قرارداد دانش آنها به نقطه هدف و در مسیر قراردادن آنها برای تغییر در بینش و آگاهی

تدبیر حل مسئله :

بر اساس نتایج ارزیابی های مشارکتی در قالب جداول ماتریسی، موارد ذیل به طور شاخص قابل جمع بندی است: 1- در بین تولیدات کشاورزی و دامی روستای هریکنده از نظر درآمدزایی، باغداری مرکبات بالاترین میزان را داراست. 2- کشاورزان مورد مطالعه در بین محصولات باغی، زراعی و دامی، بالاترین علاقه مندی را به شرکت در برنامه های آموزشی در خصوص مرکبات اعلام کرده اند. 3- راندمان تولید مرکبات در روستای هریکنده از متوسط عملکرد شهرستان، پائین تر می باشد. 4- 73 درصد باغداران، میزان هزینه یکساله باغ را از یک تا دو میلیون تومان ذکر نموده اند. 5- از دید باغداران، مهمترین موانع رسیدن به راندمان بالا به ترتیب اهمیت، شامل آفات و بیماریها، مشکلات و تغذیه درختان اعلام گردیده اند. 6- از بین مشکلات خاک زراعی در باغات هریکنده، بالا بودن سطح آب زیرزمینی به عنوان مهمترین مشکل ذکر شده است. 7- شناخت و آگاهی باغداران در مورد نقش کودهای دامی و سبز در اصلاح خاک، به ترتیب در حد متوسط و زیر متوسط بوده است. 8- آگاهی باغداران از محلول پاشی های عناصر غذایی جهت جبران کمبودها در درختان، زیر حد متوسط بوده است. 9- میزان آگاهی باغداران در خصوص آفات و بیماریها، زیر حد متوسط بوده است، به جز آفت مینوز. 10- در بین عملیات مختلف باغداری، بالاترین تأثیر بر عملکرد و درآمد، به تغذیه اصولی و فنی باغات، اختصاص داده شد. 11- در خصوص انبارداری میوه ها، مهمترین عوامل در ماندگاری، به ترتیب نحوه چیدن، زمان چیدن و دمای انبار اعلام گردید. 12- حدود 81 درصد باغداران، به طور متوسط 54 درصد میوه های خود را انبار می کنند، ولی میزان آگاهی آنان از اصول فنی انبارداری در حد 28 درصد اعلام گردیده است.

مستندات پیوستی :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها