پرسش و پاسخ

نعمت اله صداقت

1506.8 امتیاز

به نظر شما علت کاهش سطوح بیمه محصولات کشاورزی و اعتماد کمرنگ به صندوق بیمه چیست؟

1399/12/14

همانطوریکه میدانید بیمه محصولات کشاورزی تنها چتر حمایتی دولت در بخش کشاورزی می باشد که در صورت خسارت محصول در اثر عوامل بلایای طبیعی به کشاورزان بیمه شده غرامت پرداخت می کند. متاسفانه علیرغم پشتیبانی دولت در این زمینه تولید کنندگان بخش کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) استقبال چندانی ندارند.

جهت مشاهده پاسخ ها و ثبت نظر ورود / ثبت نام نمایید
ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد پاسخ ها (7)