بکارگیری تعداد 5 تا 10 تلۀ فانوسی برای هر هکتار زمین در عرصه‌ای به گسترۀ حداقل 100 هکتار برای کنترل غیرشیمیایی آفت ساقه‌خوار برنج

1399/12/07 ایده 79 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات ایده

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

شرح مشكل فعلي :

استفاده از سموم شیمیایی خطرناک و مغایر با موازین زیست محیطی در کنترل آفت ساقه‌خوار برنج

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

برای اجرای عملیات در یک روستای پایلوت، پیشنهاد ذیل به نظر اینجانب قابل اجراست : بکارگیری تعداد 5 تا 10 تلۀ فانوسی برای هر هکتار زمین در عرصه‌ای به گسترۀ حداقل 100 هکتار برای کنترل غیرشیمیایی آفت ساقه‌خوار برنج

چکیده ترویجی :

استفاده از سموم شیمیایی خطرناک و مغایر با موازین زیست محیطی در کنترل آفت ساقه‌خوار برنج

همرسانی

دیدگاه ها