بررسی (مختصر)عوامل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت تحول در نظام اداری

1400/03/11 ایده 64 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات ایده

زمینه :

تحقیق وتوسعه

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

عدم انطباق کارکرد تحول و نوسازی با مفهوم ذاتی آن

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

پیشنهاد تحقیق

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها