تولید محصول سالم برنج در حوزه فعالیت مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد (پخش شده از سیمای مرکز مازندران و شبکه اول سراسری)

358/99 1399/12/11 دانش رسانه ای 68 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

زمینه :

غلات

توضیحات :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@

کلمه های کلیدی :

تولید محصول سالم برنج,کانون یادگیری و انتقال یافته‌ها,حوزه فعالیت مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها